Danish Korean Rights Group

I sandhedens
tjeneste


Danish Korean Rights Group har anmodet Sydkoreas Sandheds- og Forsoningskommission om at undersøge adoptioner fra Sydkorea.


In the service of the truth

The Danish Korean Rights Group has requested South Korea's Truth and Reconciliation Commission to investigate adoptions from South Korea.

Hvad er Danish Korean Rights Group

Danish Korean Rights Group er en dansk forening af danske adopterede fra Korea. Foreningen arbejder for koreanske adopteredes rettigheder til identitet og retten til vores sande baggrundsoplysninger


What is the Danish Korean Rights Group

Danish Korean Rights Group is a Danish association of Danish adoptees from Korea. The association works for Korean adoptees' rights to identity and true background information

The Danish Korean Right Group works to bring out the truth about adoptions from South Korea. Close to 400 adoptees from around the world have submitted requests to South Korea's Truth and Reconciliation Commission to thoroughly investigate adoptions from South Korea. We will soon know the role of the Korean state during the dictatorship as well as the roles of the adoption agencies.

#16for16

- Together we can make the world a better place

Tidslinje

23. august 2022: 51 sager + 1 hovedsag indgives til kommissionen

13. september 2022: 231 nye sager indsendes til kommissionen

11. november 2022: 24 sager + et supplerende hoveddokument indleveres

6. december 2022: Sandhedskommissionen nedsætter undersøgelseskommission af adoptioner fra Sydkorea

9. december 2022: indleveres 28 nye sager.

Derefter vil det samlede antal sager være 334 og 2 hoveddokumenter.The timeline
23 August 2022: 51 cases + 1 main case submitted to the commission

13 September 2022: 231 new cases are submitted to the commission

15 November 2022: 24 cases + a supplementary main document are submitted

6 December 2022: The Truth Commission sets up a commission of inquiry into adoptions from South Korea

9 December 2022: 28 new cases are filed.

After that, the total number of cases will be 334 and 2 main documents.


Danish Korean Rights Groups kræver

+ Sandheden om oversøiske adoptioner, etnisk udrensning og deportationer skal frem.

+ Adoptionsfirmaerne skal stilles til ansvar for tyveri af koreanske børn

+ Adoptionsfirmaernes rolle i deportationer af børn skal klarlægges

+ Antallet af døde børn i adoptionsfirmaernes varetægt skal offentliggøres

+ Adoptionsfirmaernes brug af stystematisk forfalskede dokumenter skal klarlægges

+ Sexuelle overgreb på børn og adoptioner til pædofile i regi af adoptionsfirmaet Holt skal efterforskes

+Det fortsatte salg af børn og krænkelser af børns rettigheder skal stoppes i Sydkorea


The Danish Korean Rights Group demands

+ The truth about overseas adoptions, ethnic cleansing and deportations must come out.


+ The adoption companies must be held accountable for stealing Korean children


+ The role of adoption companies in deportations of children must be clarified


+ The number of dead children in the care of adoption companies must be published


+ The adoption companies' use of systematically falsified documents must be clarified


+ Sexual abuse of children and adoptions for pedophiles under the auspices of the adoption company Holt must be investigated


+The continued sale of children and violations of children's rights must be stopped in South Korea

Why are we doing this?

Alle har ret til at kende deres egen sande baggrund og sande identitet. Det gælder også for adopterede fra Sydkorea. Det er adoptionsfirmaerne i Korea, der en gang stod for vores adoption dog ikke. 

Derfor beder vi Sydkoreas Sandhedskommission om at give os sandheden om adoptioner fra Sydkorea. 

Everyone has the right to know their own true background and true identity.

This also applies to adoptees from South Korea. It is the adoption companies in Korea that were once responsible for our adoption, however not.

Therefore, we are asking the Truth Commission of South Korea to give us the truth about adoptions from South Korea.