VELKOMMEN
- Vi samler vidnesbyrd fra danske adopterede fra Sydkorea

Danish Korean Rights Group støttes af NCRC

National Center for Rights of the Child (NCRC) er en koreansk organisation under Koreas Ministerium for Sundhed og Velfærd støtter Danish Korean Rights Group i 2022


Foredrag og seminarer for adopterede fra Korea

Vi afholder mindst en gang om måneden foredrag og seminarer for koreanske adopterede om adoptionsforhold, adoptionshistorie og om adoptionsregler i Korea.


Hvad er Danish Korean Rights Group

Danish Korean Rights Group er en dansk forening af danske adopterede fra Korea. Foreningen arbejder for koreanske adopteredes rettigheder til identitet og baggrundsoplysninger 


Hvordan kan du være med?

Danish Korean Rights Group er åben for alle danske adopterede fra Korea. Du kan være med til at indsamle vidnesbyrd, hjælpe med at afholde seminarer og foredrag. 


Indsamling af vidnesbyrd

Vi indsamler vidnesbyrd fra danske koreanske adopterede, der har oplevet, at deres adoptionsoplysninger har været urigtige eller forkerte. Vidnesbyrd overdrages til koreanske forskere til granskning


I sandhedens tjeneste

Danish Korean Rights Group har besluttet at anmode Koreas Sandheds- og Forsoningskommission afdække, hvad der er op og ned i adoption fra Sydkorea.